fbpx
W górę

Regulamin

Treść:

§ 1. Postanowienia ogólne

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy, działający pod adresem www.edytakleist.com jest:
EDYTA KLEIST

Dworcowa 9/17
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP 5792182828
REGON 222085125

kontakt telefoniczny +48 509 771 769
kontakt mailowy za pomocą formularza

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę poprzez stronę internetową www.edytakleist.com

7. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu.

8. Oferowane przedmioty są nowe.

9. Informacje o produktach w sklepie edytakleist.com m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

10. Wszystkie zdjęcia oraz opisy na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§ 3. Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 4 Cena i właściwości Towaru w odniesieniu do Konsumenta

1.Ceny Towaru zamieszczone na Stronie produktowej:

a. zawierają podatek VAT,
b. podawane są w złotych polskich,
c. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

2.Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Konsumenta na stronie Sklepu Internetowego.

3.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku, po dokonaniu przez Konsumenta wyboru formy dostawy Towaru oraz formy płatności.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 5. Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Czas wysyłki paczki to 2-4 dni robocze.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży lub prześle Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie (formularz) o odstąpieniu od umowy. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Edyta Kleist
Dworcowa 9/17
82-100 Nowy Dwór Gdański
info@edytakleist.com

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………………………………………………….. Data zawarcia umowy to………………………………………….,
data odbioru ……………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania produktu ponosi Klient. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z metkami, paragonem/fakturą.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta, Sklep zwraca Klientowi całą zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

7. Produkt na zamówienie / produkt na wymiar / produkt z haftem nie podlega zwrotowi ani wymianie

8. Wszelkie zwroty są realizowane tylko na konto bankowe.

§ 7. Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Jeżeli reklamowany towar nie zostanie odebrany przez Klienta, wymiany będzie mógł dokonać tylko i wyłącznie w siedzibie firmy.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Reklamacje należy przesyłać na adres:

Edyta Kleist
Dworcowa 9/17
82-100 Nowy Dwór Gdański
bądź

info@edytakleist.com

§ 8. Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykonania umowy oraz skorzystania z praw przysługujących mu na podstawie ustawy i Regulaminu.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca integralną cześć Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

2. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 3. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.

4. Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze Sklepu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

7. Administrator Serwisu zastrzega sobie, że nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, logo, treści, zdjęcia, materiały, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i są wyłączną własnością edytakleist.com. Zabrania się ich powielania i wykorzystywania bez wyraźnej zgody właściciela.